Úřad práce ČR - Krajská pobočka pro hl. m. Prahu

Úřad práce ČR - Krajská pobočka pro hl. m. Prahu

Domažlická 1139/11, Praha 3
950 178 305-308 – Mgr. Jana Šebková - Praha 3
ips4.aa@uradprace.cz - 950 178 897,325 – Bc. Helena Kněžourková, DiS. - Praha 4
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) se jako specializované pracoviště Úřadu práce ĆR věnuje kariérovému poradenství. IPS poskytuje zejména informace o síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR, možnostech uplatnění absolventů škol v praxi, možnostech rekvalifikace, situaci na trhu práce, nabízí testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a potřebné vzdělání, poradenství pro další vzdělávání (rekvalifikace, studium), vyhledávání možností studia na SŠ, VOŠ a VŠ. Tyto aktivity jsou nabízeny formou skupinového i individuálního poradenství uchazečům a zájemcům o zaměstnání, žákům a rodičům základních škol, studentům a absolventům, školským zařízením, veřejnosti.

Jednou ze zásadních činností IPS je poradenství k volbě povolání. V rámci spolupráce se základními školami poradci IPS pořádají besedy zaměřené na tuto důležité rozhodnutí v životě mladého člověka. Žáci se mohou objednat také k individuální konzultaci, jejíž součástí může být také test zájmů, který napomáhá upřesnit výběr oborů vztahující se k zjištěným zájmům. Pro žáky středních škol organizuje IPS taktéž skupinové poradenství zaměřené tentokrát na problematiku vstupu na trh práce a dalšího studia. Všechny výše uvedené služby jako součást kariérového poradenství poskytuje Úřad práce ČR široké veřejnosti zcela zdarma.

IPS_úvodní foto.jpg

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.