VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9

VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9

U Půjčovny 1274/9, 110 00, Praha 1
224 211 491 - studijní oddělení
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 11.05.2022 8:00 - 18:00

Škola s více než 100 letou tradicí, jejímž cílem je výtvarné a umělecko-řemeslné vzdělávání jak na středoškolské, tak vyšší odborné úrovni. Hlavní oblastí odborného vzdělávání je oděvní a textilní tvorba a design, rozšířené o unikátní dovednosti z tradičních řemesel, jako jsou výšivka, paličkovaná nebo šitá krajka, ruční tisk a tkaní, košíkářské techniky nebo tvorba klobouků, aj. Vzdělávání probíhá v dobře vybavených odborných ateliérech a je zakončeno maturitní zkouškou (SUŠTŘ) nebo absolutoriem (VOŠTŘ). Samozřejmostí je kvalitní práce s nadanými žáky a studenty - stáže Erasmus, nepovinná maturita, účast v soutěžích, ale i se žáky a studenty se specifickými potřebami - speciální pedagog a školní poradenské pracoviště.

QR.png

Obory

Design módních doplňků 82-41-N/20

Vyšší odborné vzdělání

Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07

Střední vzdělání s maturitou

Textilní výtvarnictví 82-41-M/14

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Na Střední umělecké škole textilních řemesel lze studovat dva základní obory, které se dělí na další zaměření neboli školní vzdělávací plány:

 1. Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07) s Ateliérem oděvu
 2. Textilní výtvarnictví (82-41-M/14) s Ateliérem bytového designu, Ateliérem nových médií a Ateliérem textilního designu.

Studium obou oborů je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou a předpokladem pro přijetí je ukončené základní vzdělání a úspěšně vykonaná talentová zkouška.

Na Vyšší odborné škole textilních řemesel jsou akreditovány dva obory:

 1. Konzervátorství a restaurátorství (82-41-N/20) se vzdělávacím programem Konzervování a restaurování textilií. Studium je tříleté v kombinované formě a zakončené absolutoriem s titulem diplomovaný specialista (DiS).
 2. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-N/20) se vzdělávacím programem Design módních doplňků. Studium je tříleté, denní a zakončené absolutoriem s titulem diplomovaný specialista (DiS).

Jaké jsou přednosti studia na Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel?

 • Stoletá tradice a silná pozice v oblasti výuky textilních oborů středního a vyššího vzdělávání v ČR i v Evropě.
 • Vzdělávání v propojení unikátních řemesel a současného designu.
 • Vysoká kvalita výuky uměleckořemeslných a odborných předmětů, talentová zkouška.
 • Působení kvalifikovaných pedagogů se skvělou motivací k práci.
 • Vybavenost odborných ateliérů a učeben odpovídající a moderní technikou.
 • Menší počet žáků a studentů ve skupinách a celkově rodinné a umělecké prostředí školy.
 • Propracovaný způsob výchovného poradenství a působení školního speciálního pedagoga.
 • Existence sbírky historických textilií ve škole, odborné knihovny, jako zdroje informací a školní galerie E. Paličkové, kde se žáci a studenti prakticky učí prezentovat svá díla.
 • Každoroční pořádání studentského festivalu, jako projektu k ověření výstupů výuky a k propojení s ostatními středními školami.
 • Úzké propojení zadávaných úkolů s praxí zejména u výuky VOŠ.
 • Dlouhodobá spolupráce v rámci odborných institucí, asociací a projektů v ČR i v zahraničí.
 • Systematické působení školy jako centra celoživotního učení a pořádání kurzů pro veřejnost.

Škola je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy, školné se na SŠ neplatí, na VOŠ ano, 5000,- Kč/rok dle zákona. Umístění budovy – výborná dostupnost školy.

Vyučované jazyky

 • Angličtina

Informace o přijímacím řízení

Součástí přijímacího řízení na Střední uměleckou školu textilních řemesel je talentová zkouška, která se bude konat v rámci 1. kola ve dvou termínech: 6. a 12. ledna 2022. Přihlášky je nutné odevzdat do 30.11. 2021. Na Vyšší odbornou školu je nutné podat přihlášku do 30. 5. 2022 a talentová zkouška je také součástí přijímacího řízení a je plánována na 22. a 23. 6 2022 do oboru 82-41-N/20 Design módních doplňků.

Další informace o škole

Škola pořádá kurzy pro veřejnost, dále výtvarné a umělecké výstavy ve školní galerii Emilie Paličkové, kde se naši žáci a studenti v praktických podmínkách učí prezentovat své práce, každoroční událostí je také studentský festival SUŠTŘ-fest. Škola je aktivním členem profesních a zájmových organizací.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již pro SUŠTŘ již proběhly, jsou možné konzultace po předchozí domluvě, Den otevřených dveří pro VOŠTŘ bude 11.5. 2022.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.