TRIVIS - SŠV A VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o.

TRIVIS - SŠV A VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 182 00, Praha 8
+420 233 543 233 - sekretariát
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 02.12.2021 10:00 - 17:00
Den otevřených dveří 04.12.2021 10:00 - 17:00
Den otevřených dveří 13.01.2022 10:00 - 17:00

Střední škola veřejnoprávní se těší zájmu uchazečů již od roku 1993 a je nejstarší z devíti středních škol skupiny TRIVIS v České republice. V oboru bezpečnostně právní činnost je připraveno navazující studium jak pro žáky základních škol, tak pro absolventy učebních oborů s výučním listem.

Vyberte si ze vzdělávacích programů SŠ Praha 4letý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou 3letý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana – nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů SOU Absolventi střední školy veřejnoprávní se mohou uplatnit v rámci bezpečnostního systému státu – policie ČR, hasičských záchranných sborů, armády ČR. Mohou být ale také odborníky soukromých bezpečnostních služeb.

Obory

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/01

Vyšší odborné vzdělání

Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/02

Vyšší odborné vzdělání

Bezpečnostní služby 68-42-L/51

Nástavbové studium

Informace o studiu

Výuka je organizována z převážné části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat (např. výuka cizích jazyků, výpočetní techniky a pod.) jsou vyučovány v rozdělených učebnách s nejvíce 17-ti žáky ve skupině. Výuka je v těchto případech umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou.

Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. Výuka je v průběhu vzdělávání doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality, odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů – podrobněji. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků.

Více informací naleznete zde: https://www.trivispraha.cz/pro-uchazece/organizace-vyuky/
Škola nabízí navazující studium na VOŠ ve stejné budově - více informací zde: www.trivis.info

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina
  • Ruština

Informace o přijímacím řízení

Nabízíme možnost přípravných kurzů: https://www.trivispraha.cz/pro-uchazece/pripravne-kurzy-v-roce-2020/
Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete zde: https://www.trivispraha.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/

Další informace o škole

Ve škole je pro studenty možnost účasti na řadě aktivit - máme kroužek matematiky, informatiky a techniky administrativy, anglického jazyka, češtiny nejen pro cizince, a dále oborového rázu kroužek zdravotní (Emergency Rescue), IZS, Krav Magy, střelecký a sportovní - více informací zde: https://www.trivispraha.cz/pro-zaky/zajmova-cinnost/

Dále škola nabízí možnost odborných praxí a spolupráce se složkami IZS. Nejnověji byla navázána úzká spolupráce s Policií České republiky – KŘP Středočeského kraje. Škola podporuje studenty v jejich mimoškolních aktivitách i v následném uplatnění v praxi - některé naše úspěšné studenty můžete vidět zde: https://www.trivispraha.cz/pro-zaky/uspechy-nasich-zaku/

Dny otevřených dveří

2.12.2021, 4.12.2021, 13.1.2022 - vždy od 10:00 do 17:00 - více informací zde: https://www.trivispraha.cz/terminy-dnu-otevrenych-dveri-trivis/

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.