SOŠ Jarov

SOŠ Jarov

Učňovská 100/1, 190 00, Praha 9
266 106 898 ; 266 106 314 ; 266 106 294 - studijní oddělení
kvidova@skolajarov.cz; andrlikova@skolajarov.cz - studijní oddělení
Minulé události
Den otevřených dveří 30.11.2021 14:00 - 17:00
Den otevřených dveří 11.12.2021 9:00 - 13:00
Den otevřených dveří 11.01.2022 14:00 - 17:00
Den otevřených dveří 05.02.2022 9:00 - 13:00
Den otevřených dveří 15.02.2022 14:00 - 17:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Spojuje na první pohled nesourodá zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické a sportovní. Z tohoto spojení se vyvinula symbióza, která umožňuje škole vést žáky k vnímání a vytváření všeho krásného, co nás obklopuje, ať jsou to stavby, či zeleň vně budov. Zkušený pedagogický sbor, moderní vybavení a nadstandardní prostory pro všechny obory, spolupráce s odbornou sférou, možnost zahraničních stáží.

Jen příklady toho, co tvoří vysokou úroveň vzdělání v naší škole. Ve škole jsou vyučovány čtyřleté studijní obory zakončené maturitou, tříleté učební obory s výučním listem a učební obory E s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále pak dvouleté denní nástavbové maturitní studium. Všichni absolventi obdrží na konci studia evropský certifikát Europass, osvědčující získané znalosti a dovednosti, a to v české a anglické verzi. Škola je zapojena do projektů Erasmus+ a realizuje pro vybrané žáky zahraniční pracovní stáže.

Důraz klademe na spolupráci se sociálními partnery, především s řemeslnými cechy a společenstvy, které jsou pro nás jedním ze zdrojů nových informací z oborů, a také s firmami, u kterých žáci získávají pracovní uplatnění. Naši absolventi nekončí na úřadech práce – mají dobré vzdělání a vybrali si z našich oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce zájem. I úspěšnost našich absolventů při dalším studiu je velmi dobrá. Pokud se právě rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou, vyberte si některý z našich oborů a přijďte se k nám podívat.

Obory

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Instalatér 36-52-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Kamnář 36-67-H/02

Střední vzdělání s výučním listem

Klempiř 23-55-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Kominík 36-56-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Malíř a lakýrník 39-41-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Malířské a natěračské práce 36-57-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Podlahář 36-59-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Podlahářské práce 36-59-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Podnikání 64-41-L/51

Nástavbové studium

Pokrývač 36-69-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Pokrývačské práce 36-69-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Prodavač 66-51-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Prodavačské práce 66-51-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Sklenář 36-62-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Sklenářské práce 36-62-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Stavební práce 36-67-E/02

Střední vzdělání s výučním listem

Stavební provoz 36-44-L/51

Nástavbové studium

Stavebnictví 36-47-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Strojírenské práce 23-51-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Strojní mechanik 23-51-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Technická zařízení budov 36-45-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Tesař 36-64-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Tesařské práce 36-64-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Truhlář 33-56-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Zahradnická výroba 41-52-E/02

Střední vzdělání s výučním listem

Zahradnické práce 41-52-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Zahradnictví 41-44-L/51

Nástavbové studium

Zahradnictví 41-44-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Zahradník 41-52-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Zednické práce 36-67-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Zedník 36-67-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Informace o studiu

Škola vyučuje čtyřleté studijní obory zakončené maturitou, tříleté učební obory s výučním listem a učební obory skupiny E s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále pak dvouleté denní nástavbové maturitní studium. Jak studijní, tak učební obory školy lze rozdělit na stavební, dřevozpracující, zahradnické a sportovní zaměření. Všichni absolventi obdrží na konci studia evropský certifikát Europass, osvědčující získané znalosti a dovednosti, a to v české a anglické verzi.

Významnou součástí studia je možnost účasti žáků na zahraničních pracovních stážích. Škola významně spolupracuje s řemeslnými cechy, společenstvy a firemním sektorem. SOŠ Jarov má nadstandardní vybavení vybavení jak pro odborné vzdělávání, tak pro sportovní vyžití žáků a jejich volnočasové aktivity. Pro obory zahradnického zaměření provozuje škola vlastní rozsáhlý areál detašovaného pracoviště, kde je provozována školní botanická a provozní zahrada (včetně moderních tropických skleníků). SOŠ Jarov je současně velmi úspěšná v odborných soutěžích pro žáky školou vyučovaných oborů.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Němčina

Informace o přijímacím řízení

Škola realizuje klasické přijímací řízení, přičemž pro učební obory zakončené výučním listem nejsou pořádány přijímací zkoušky a pro studijní obory zakončené maturitním vysvědčením jsou pořádány přijímací zkoušky v podobě jednotné přijímací zkoušky, jenž je tvořena didaktickými testy z Českého jazyka a literatury a dále z Matematiky a její aplikace. Současně je jako dílčí kritérium pro přijímací řízení u uchazečů o studium hodnocen prospěch z posledních sledovaných let základní školy.

Další informace o škole

SOŠ Jarov provozuje vlastní svářečskou školu, jenž poskytuje jak zaškolení dle ČSN 050705, tak základní kurzy dle ČSN 050705.

Zaškolení ve svářečské škole SOŠ Jarov:

 • Řezání kyslíkem
 • Stehování plamenem
 • Stehování el. obloukem MMA
 • Stehování el. obloukem MIG/MAG
 • Stehování el. obloukem TIG
 • Odporové bodové svařování
 • Pájení mědi naměkko
 • Plasty – polyfúzní svařování
 • Lisování – Lisovací tvarovky na potrubní systémy z mědi, nerezu a oceli

Základní kurzy ve svářečské škole SOŠ Jarov:

 • Svařování plamenem
 • El. oblouk. obalená elektroda MMA
 • El. oblouk. v ochr. plynu MIG/MAG
 • El. oblouk. v inertním plynu TIG
 • Pájení mědi naměkko / natvrdo
 • Plasty – polyfúzní svařování
 • Plasty – natupo horkým tělesem
 • Plasty – elektrotvarovka

Škola dále pořádá kurzy pro dospělé, jenž se skládají každý z 12 seminářů. Tématy kurzů jsou Údržba zahrady a Pěstování tropických rostlin.

SOŠ Jarov je současně autorizovanou osobou a je tedy oprávněna realizovat tyto rekvalifikační kurzy (vše dle Národní soustavy kvalifikací):

 • Malíř (kód: 39-001-H)
 • Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H)
 • Tapetář (kód: 39-003-H)
 • Tesař (kód: 36-051-H)
 • Florista (kód: 41-008-H)
 • Květinář (kód: 41-037-H)
 • Sadovník (kód: 41-007-H)
 • Topenář (kód: 36-004-H)
 • Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)
 • Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)
 • Kamnář – stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků (kód: 36-116-H)
 • Kamnář – konstruktér individuálně stavěných topidel (kód: 36-125-H)
 • Kamnář – stavitel krbů (kód: 36-115-H)
 • Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H)
 • Stavební truhlář (kód: 33-002-H)
 • Obkladač (kód: 36-164-H)

Z hlediska vybavení školy jsme na tom nadstandardně, máme velké a vybavené dílny pro všechny stavební a dřevo obory a pro zahradnické obory v ulici Pod Táborem 17 pak vlastní botanickou a provozní zahradu, a to včetně moderních subtropických skleníků. Skvělé máme i sportovní zázemí – dvě velké tělocvičny, řada venkovních sportovišť, plavecký bazén, sauna, posilovna, místnost pro stolní tenis a vlastní street workout hřiště. Sportoviště jsou žákům přístupná i v rámci volnočasových aktivit. V areálu školy je pak žákům k dispozici školní knihovna se studovnou, internetová kavárna a bufet, jako doplněk školního stravování.

Dny otevřených dveří

30.11. 2021 ; 11. 1. 2022 ; 15. 2. 2022 - vždy 14:00 – 17:00 hod. a 11. 12. 2021 ; 5. 2. 2022 - vždy 9:00 – 13:00 hod.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.