Soukromá SŠ výpočetní techniky s.r.o.

Soukromá SŠ výpočetní techniky s.r.o.

Litvínovská 600, 190 00, Praha 9
286 006 559, 286 313 100 - sektretariát
vodicka@sssvt.cz - Ing. Martin Vodička - ředitel školy; kratochvil@sssvt.cz - Ing. Aleš Kratochvíl - zástupce ředitele
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 09.02.2022 17:30 - 19:30
Minulé události
Den otevřených dveří 04.12.2021 10:00 - 16:00
Den otevřených dveří 13.01.2022 17:30 - 19:30

Soukromá střední škola výpočetní techniky je střední odborná škola s dlouholetou tradicí výuky v oblasti informatiky a informačních technologií. Od založení školy v r. 1994 se specializujeme pouze na výuku maturitních oborů zaměřených na informační technologie. Na tvorbě těchto oborů jsme se nemalou měrou podíleli.

V současné době nabízíme svým studentům studium těchto specializací: grafické systémy a tvorba webových stránek, správa počítačových sítí, programování a databázové systémy. Naše škola patří mezi nejmoderněji vybavené střední školy v Praze i v celé ČR. Jejím výrazným kladem je také kvalita pedagogů. Jak vyučující odborných, tak i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou ve svých oborech fundovanými profesionály. Kvalita výuky se každoročně odráží ve vysokém počtu absolventů přijímaných na vysoké školy.

O absolventy školy je rovněž značný zájem na trhu práce. Uplatňují se v širokém spektru zaměstnání spojených s využitím výpočetní techniky a informačních technologií. Soukromá střední škola výpočetní techniky je členem Sdružení soukromých škol ČMS.

Propagační video školy

Obory

Informační technologie 18-20-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Naše škola uznává tradiční hodnoty, kvůli kterým je vyhledávána:

 • špičkové vybavení
 • vysoká odbornost vyučujících
 • specializace výuky pouze na "Informační technologie"
 • tradice výuky
 • sepětí školy s praxí
 • bezproblémové uplatnění absolventů na trhu práce
 • pokračování absolventů ve studiu na VŠ
 • bohatá mimoškolní činnost
 • množství nepovinných předmětů
 • podpora nadaných studentů formou prospěchového stipendia
 • vyučovaný software pro studenty zdarma
 • nízké školné

Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které studentům umožňují získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se spravovat i zabezpečit operační systémy, počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory, navrhovat databázové systémy. Získají nemalé dovednosti v oblasti programování. Dokáží ovládat, spravovat, navrhovat a zabezpečit počítačové sítě. Osvojí si praktickou správu hardware počítače, především pevných disků. Získají schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i rozsáhlé praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučí se profesionálně pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využijí již během studia při souvislé odborné praxi na specializovaných pracovištích institucí zabývajících se informačními technologiemi.

Ve výuce odborných předmětů je kladen značný důraz na její praktičnost. Je koncipována tak, aby si studenti mohli získané teoretické poznatky ihned ověřit přímo při práci s výpočetní technikou, kterou mohou vždy využívat v maximálním počtu vyučovacích hodin. Ve skupině všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů. Ve vyučování dvou světových jazyků si studenti osvojí nejen cizojazyčnou komunikaci praktickou, ale i odbornou. Výuka matematiky a fyziky je koncipována tak, aby plně pokryla potřeby výuky odborných předmětů a vytvořila předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na VŠ.

Škola klade velký důraz na materiální zabezpečení výuky. Je na vysoké úrovni vybavena výpočetní technikou, která je využívána jak pro potřeby odborných předmětů, tak i předmětů všeobecně vzdělávacích (např. angličtiny či matematiky). Kromě kvalitního hardware je pro jejich výuku využíván i specializovaný software (např. pro matematiku a fyziku). Studenti mají také k dispozici servis v oblasti výchovného a kariérového poradenství.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Němčina

Informace o přijímacím řízení

Uchazeč o studium se hodnotí podle výsledků dosažených na základní škole resp. v 1. pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ, a na základě výsledku z jednotné (centrálně) zadávané přijímací zkoušky (JPZ - CERMAT) z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Další informace o škole

Škola klade maximální důraz na materiální zabezpečení výuky, které je každoročně zkvalitňováno po stránce hardware i software. Vybavení odborných učeben ICT je každým rokem obměňováno tak, aby plně vyhovělo rychlému tempu rozvoje v oblasti ICT. Studentům je dále k dispozici odborná učebna fyziky a učebna jazyků. Všechny odborné učebny jsou pro zkvalitnění pracovního prostředí klimatizovány. Nechybí ani moderní multimediální knihovna, plně vybavená posilovna a kvalitní školní hřiště. Samozřejmostí je vybavení všech učeben multimediální technikou (dataprojektory) i možnost bezdrátového připojení k Internetu v celém areálu školy.

Podrobné informace naleznete:

Dny otevřených dveří

 1. listopadu 2021 - pondělí v 17.30, 4. prosince 2021 - sobota zač. v 10.00 a 14.00 hod. ,13. ledna 2022 - čtvrtek v 17.30, 9. února 2022 - středa v 17.30

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.