SŠ obchodní

SŠ obchodní

Belgická 250/29, 120 00, Praha 2
724 044 871 - Barbora Pánková - sekretariát, hospodářka
masarikova@ssob.cz - 724 199 333 - Vlasta Masaříková - zástupce ředitele pro OV
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 26.01.2022 13:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 09.12.2021 13:00 - 18:00
Den otevřených dveří 11.01.2022 13:00 - 18:00

Střední škola se zaměřením na obchod

Obory

Obchodník 66-41-L/01

Střední vzdělání s maturitou

Operátor skladování 66-53-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Podnikání 64-41-L/51

Nástavbové studium

Podnikání 64-41-L/51 - dálkové

Nástavbové studium

Prodavač 66-51-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Informace o studiu

Široká nabídka oborů vzdělání maturitních, s výučním listem a nástavbového oboru vzdělání. Odborný výcvik a odborná praxe žáků probíhá převážně v reálném prostředí firem, které se tak spolupodílí na přípravě svých možných budoucích zaměstnanců, poskytují našim žákům sepětí s praxí a přístup k nejnovějším technologiím a postupům.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina
  • Ruština

Informace o přijímacím řízení

Pro maturitní obory je organizována přijímací zkouška dle JPZ, tříleté obory vzdělání nemají přijímací zkoušku, pouze přijímací pohovor. Další informace na https://ssob.cz/prijimaci-rizeni.

Další informace o škole

Umístění v Belgické ulici na Vinohradech je výhodné z hlediska dopravní dostupnosti - blízko stanice metra Náměstí Míru i stanice I. P. Pavlova, prakticky v centru Prahy. Historická budova školy prošla v nedávné době rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí a dále se modernizuje. Nabízí výuku v dobře vybavených a prostorných učebnách, dvou tělocvičnách, posilovně a venkovním hřišti s umělým povrchem.

Zcela nově jsou zařízeny a vybaveny odborné učebny informační technologie, zbožíznalství, administrativy, odborného výcviku a jazyků, které umožňují moderní formy výuky. V budově školy je pokrytí WiFi signálem v pásmech 2,4 a 5 GHz využívané při výuce i volně žáky. Výhodou je i školní jídelna umístěná ve stejné budově. Pro žáky organizujeme zahraniční výměnné pobyty, lyžařské výcvikové kurzy, exkurze a zahraniční stáže.

Dny otevřených dveří

Čtvrtek 9. 12. 20021 13:00 - 18:00, Úterý 11. 1. 2022 13:00 - 18:00, Středa 26. 1. 2022 13:00 - 18:00

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.