Střední rybářská škola a VOŠ VHE, Vodňany

Střední rybářská škola a VOŠ VHE, Vodňany

Zátiší 480, 389 01, Vodňany
724 124 760 - Ing. Karel Dubský - ředitel školy
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 05.02.2022 9:00 - 14:00
Minulé události
Den otevřených dveří 22.01.2022 9:00 - 14:00

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 je školou s více než stoletou tradicí a nabízí jako jediná v ČR maturitní obor Rybářství

Obory

Rybářství 41-43-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Vodní hospodářství a ekologie 16-01-N/02

Vyšší odborné vzdělání

Informace o studiu

Studium Střední rybářské školy Vodňany je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. V rámci nepovinného předmětu mohou studenti vykonat zkoušku z myslivosti, mohou získat osvědčení ECDL. Absolvent školy získává kvalifikaci hospodáře rybářských revírů a osvědčení pro lov ryb elektřinou. Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupin B a T. Všichni žáci mají možnost ubytování v moderně vybaveném DM.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina

Informace o přijímacím řízení

  • Celkový počet přijímaných žáků: 60
  • Z toho: jedna třída zaměření: Chov ryb jedna třída zaměření: Vodní stavby v rybářství
  • Kritéria přijímacího řízení: Studijní předpoklady uchazeče (prospěch z posledních dvou ročníků základní školy a dobrý zdravotní stav) a výsledek přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury.

Další informace o škole

Škola hospodaří na pstruhovém a mimopstruhovém rybářském revíru, má k dispozici areál odchovných rybníčků - školní pokusnictví. Odborné laboratoře - biologie, hydrobiologie, chemie, učebna vodních staveb disponují moderním technickým vybavením. Také učebny jsou multimediálně vybavené, pro výuku slouží i technicky pstře vybavená demonstrační hala a venkovní učebna - okrasné zahradní jezírko. Ve škole je dále akvarijní síň, v areálu školy tělocvična a venkovní hřiště. Škola pořádá kurzy pro hospodáře rybářských revírů, pro lov ryb elektrickým proudem a pro chovatele v recirkulačních akvakulturních systémech.

Dny otevřených dveří

    1. 2022 sobota (9:00 – 14:00), 5. 2. 2022 sobota (9:00 – 14:00)

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.