SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium Praha

SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium Praha

Pod Táborem 300, 190 00, Praha 9 - Hrdlořezy
284 823 470 - sekretariát
Nadcházející události
Video chat 29.11.2021 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 07.12.2021 16:30 - 18:30
Den otevřených dveří 18.01.2022 16:30 - 18:30
Den otevřených dveří 22.01.2022 9:00 - 13:00

Jsme jedinou samostatnou střední školou v ČR, která se již od roku 1951 zaměřuje na obor geodézie a katastr nemovitostí. Zároveň nabízíme i vzdělávání v oboru gymnázium se zaměřením na geografii. Jsme státní školou, zřizovatelem je Hlavní město Praha. Pro školu je typická vzájemná komunikace mezi žáky i učiteli a atmosféra celkově podporující dobré vztahy. Škola je přidruženým členem Asociace podnikatelů v geomatice, kolektivním členem České geografické společnosti a fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Obory

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Studium na obou oborech je čtyřleté denní zakončené maturitní zkouškou. Vyučujeme všeobecné předměty (standardní předměty na úrovni středoškolského vzdělávání) a předměty odborné. Pro „geodety“ jsou to např.: geodézie (profilový předmět od 1. ročníku), geodetické výpočty, geodézie ve stavebnictví, mapování, katastr nemovitostí, kartografie, fotogrammetrie, geografické informační systémy, dálkový průzkum Země, praxe učební a odborná. Pro „gymnazisty“ jsou to např.: chemie, biologie, geografie, hudební nebo výtvarná výchova. Nové poznatky gymnaziálního vzdělávání jsou prakticky aplikovány v předmětech: laboratorní cvičení z biologie a chemie, praktická geografie a maturitní projekt (příprava na obhajobu maturitní práce). K profilaci gymnazijního studia jsou nabízeny volitelné předměty od 3. ročníku: biologie/chemie, ekologie/fyzika, kartografie (navazující na předchozí vzdělávání) a dálkový průzkum Země, ekonomie, deskriptivní geometrii (v rámci přípravy na zvolenou vysokou školu). Z cizích jazyků je pro oba obory jako povinný stanoven anglický jazyk včetně oborově zaměřených témat a konverzace v anglickém jazyce se zahraničním lektorem. Na gymnáziu si žáci volí i druhý cizí jazyk (německý nebo španělský) a v posledním ročníku studia nabízíme přípravu na mezinárodní certifikát C1 (CAE) v anglickém jazyce nebo výuku odborné angličtiny zaměřené na geografii.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Němčina
 • Španělština

Informace o přijímacím řízení

V přijímacím řízení uchazeče hodnotíme na základě:

 • jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (CERMAT),
 • výsledků vzdělávání na základní škole
 • školní přijímací zkoušky z geografie (pouze pro obor gymnázium)

Další informace o škole

Pro odbornou výuku používáme velmi dobré vybavení geodetickou přístrojovou technikou a počítači, odborné programové vybavení (specializovaný český a zahraniční software). K dispozici je žákovská knihovna s českou i anglickou literaturou (včetně audionahrávek) a studovna s počítači a přístupem k Internetu. Škola má tělocvičnu a posilovnu, školní hřiště v areálu a školní jídelnu s kuchyní (dvě varianty oběda). Vlastní internát škola nemá, pro mimopražské žáky doporučujeme několik ubytovacích zařízení v Praze. Školní a mimoškolní aktivity:

 • adaptační kurz na začátku studia v 1. ročníku
 • lyžařský kurz (1. ročník), letní sportovní kurz (2. ročník)
 • zájezdy do zahraniční – Velká Británie, Francie
 • odborné přednášky a exkurze, divadelní a filmová představení během celého studia
 • žáci školy se pravidelně účastní sportovních a oborových soutěží, např. IGP5 – International Geodetic Pentathlon (mezinárodní soutěž žáků studujících obor geodézie, ve které se pravidelně umisťujeme na prvních místech).

Dny otevřených dveří

  1. 2021 (16:30 – 18:30 h), 18. 1. 2022 (16:30 – 18:30 h), 22. 1. 2022 (9:00 – 13:00 h)

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.