SŠ podnikání a gastronomie

SŠ podnikání a gastronomie

Za Černým mostem 3/362, 198 00, Praha 9
281 028 904 -Věra Hendrychová - sekretariát
Minulé události
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Střední škola podnikání a gastronomie je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nad-standardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování. Škola je zaměřena na přípravu žáků pro hotelnictví, gastronomii, veřejnosprávní činnost, obchod, logistiku a podnikání.

20200621_133702.jpg

hotel Pramen, exteriér.jpg

web pramen v zimě.jpg

Obory

Aranžér 66-52-H/01 - Aranžér a propagace

Střední vzdělání s výučním listem

Cukrář 29-54-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Hotelnictví 65-42-M/01 - Hotelnictví a turismus

Střední vzdělání s maturitou

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Obchodník 66-41-L/01

Střední vzdělání s maturitou

Podnikání 64-41-L/51

Nástavbové studium

Prodavač 66-51-H/01 - Prodavač květin

Střední vzdělání s výučním listem

Řezník - uzenář 29-56-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

  • Nadstandardní materiální zázemí pro praktické vyučování, prioritně jsou rozvíjeny partnerské vztahy se sociálním partnery, logistickými firmami a státní správou.
  • SŠ podporuje a zajišťuje účast žáků na odborných soutěžích, výstavách, veletrzích a exkurzích
  • Žáci mají možnost absolvovat barmanský a baristický kurz
  • SŠ ve spolupráci s partnery Erasmus a Tandem realizuje pro žáky odborné stáže v Itálii a Německu
  • Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže
  • SŠ poskytuje cateringové, ubytovací a stravovací služby

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina

Informace o přijímacím řízení

Úspěšné ukončení základního vzdělání, v přijímacím řízení splnění podmínek pro přijetí, stanovených prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti, v souladu se zákonnými předpisy.

Dny otevřených dveří

Aktuální termíny naleznete na webových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.