Střední ScioŠkola Žižkov

Střední ScioŠkola Žižkov

Prokopovo nám. 100/16, Praha 3 - Žižkov, 130 00
775 115 567 - Filip Dobrovolný - ředitel
tel. 720 756 096 - alexandra.kohoutova@scioskola.cz - Alexandra Kohoutová - zástupkyně ředitele; prihlasky_zizkov@scioskola.cz - mail pro přihlášky a studijní plány
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 30.11.2021 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 13.12.2021 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 11.01.2022 8:00 - 18:00

Střední ScioŠkola Žižkov je škola, v níž se připravujeme na budoucí výzvy. Snažíme se poznat své silné i slabé stránky, učíme se pracovat v týmu, plánovat a dotahovat projekty. Směřujeme k zodpovědnosti – za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

Získáváme všeobecné čtyřleté vzdělání zakončené maturitou. Podle RVP máme statut pedagogického lycea. V možnostech studia se tím však neomezujeme. Důležité je, aby každému z nás dávalo studium smysl.

Co děláme jinak? Klademe důraz na rozvoj kompetencí Převzít zodpovědnost, rozhodnout se a jednat i v nejisté situaci. To jsou schopnosti ceněné více než encyklopedické znalosti. Fungujeme v týmu Ve školních projektech si zkoušíme různé týmové role a snažíme se odhalit své silné stránky. Chybu vnímáme jako příležitost, jak se poučit Chybami se člověk učí. Vědomě s chybami pracujeme. Dostáváme prostor odnést si z nich cenné zkušenosti.

Známky nepotřebujeme, ceníme si zpětně vazby Neporovnáváme se mezi sebou. Respektujeme, že každý má talent na něco jiného. Pravidelně hodnotíme svůj individuální posun. Učíme se vzájemnému respektu Chceme umět vycházet s druhými. Pečujeme o udržování dobrých vztahů. Propojujeme školu s reálným životem Pracujeme často mimo školní budovu, zveme si do školy inspirativní hosty. Chceme umět své znalosti uplatňovat v reálném životě.

Jsme v kontaktu se zahraničními školami Spolupracujeme s podobně zaměřenými školami ve Francii, Polsku a Německu. Navštěvujeme se, inspirujeme se a děláme společné projekty. Naši průvodci jsou inspirativní osobnosti Záleží nám na tom, aby s námi pracovali lidé, kteří nám mají co předat.

Obory

Informace o studiu

Jak se učíme? Hlavní odpovědnost za učení máme my studenti. Sami pracujeme na plánu rozvržení učiva a v orientaci nám pomáhají průvodci a ŠVP (Školní vzdělávací plán). Výuka neprobíhá ve striktně ohraničených “hodinách”.

Máme ateliéry, kurzy, workshopy atd.

 • Ateliéry jsou dvoutýdenní projektové bloky, jejichž témata sami navrhujeme a vybíráme.
 • Kurzy jsou pravidelné učební bloky, které vypisují a vedou průvodci. My studenti si z nabídky kurzů sestavujeme svůj rozvrh. Nejčastějšími tématy jsou jazyky, matematika, dějiny, dramatická výchova, pedagogika, hudba, tělocvik a další.
 • Shromáždění všech studentů a průvodců - místo pro přijímání důležitých rozhodnutí týkajících se života školy. Shromáždění by mělo vždy dospět ke konsenzu, vzájemné dohodě, kdy nikdo nemá závažné námitky k rozhodnutí.
 • Koleje jsou důležité politicko-společenské jednotky, kde předjednáváme témata na shromáždění. V kolejích také společně podnikáme různé aktivity a jezdíme na výlety.
 • Služba se stará o praktický chod školy. V této povinnosti se střídají pravidelně všechny koleje i se svým průvodcem. Učíme se tak praktickým dovednostem, zajišťujeme provoz, marketing školy, pracujeme s rozpočtem a uklízíme.
 • Samorost je pravidelný čas v rozvrhu na samostudium (příprava na ateliéry, kurzy, individuální projekty, individuální rozhovory s mentorem a mentorské kruhy).
 • Jazyková výuka angličtiny pro všechny. Pro zájemce francouzština a španělština.
 • Přednášky a workshopy - každý týden si zveme zajímavé návštěvy ze světa vědy, kultury, podnikání či vzdělávání, nebo za nimi jdeme přímo do místa jejich působení.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Francouzština
 • Španělština
 • Podporujeme i méně rozšířené jazyky, které se studenti učí samostatně s využitím aplikací a metody jazykového koučinku (ruština, japonština atd.)

Informace o přijímacím řízení

Sleduj náš Facebook nebo web a přijď na některý z našich Dnů otevřených dveří. Podej si k nám včas oficiální přihlášku a pošli studijní plán, nejpozději do 1. 3. 2022 (den nejzazšího doručení). Přijímací zkoušku pak absolvuješ v průběhu dubna. Skládá se ze státní přijímací zkoušky, kterou zohledňujeme z 60 %, dále pak z tvého studijního plánu a z ústního pohovoru. U pohovoru nás bude zajímat, jakým směrem se budeš chtít ve studiu ubírat, co můžeš škole nabídnout, za co máš ve svém případě zodpovědnost a co děláš, i když nemusíš. Více o přijímacím řízení i o tom, co je to studijní plán zde https://stredni.scioskola.cz/pro-uchazece/

Další informace o škole

Střední ScioŠkola Žižkov je kamenná budova, ve které probíhá denní prezenční studium po celý školní rok. Budova se nachází v Praze 3 na Žižkově. Do kolonky “obor” napište Pedagogické lyceum (78-42-M/03). Tento obor funguje letos čtvrtým rokem.

Dny otevřených dveří

30.11.2021, 13.12.2021, 11.1.2022 a bude i v únoru.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.