VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská 33

VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská 33

Evropská 33, 160 00 Praha 6
233 091 264 - 233 091 264
Minulé události
Den otevřených dveří 23.11.2021 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 26.01.2022 8:00 - 18:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Střední škola je součástí příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33. Pětipatrová budova byla postavena v roce 1937 pražským architektem E. Linhartem ve funkcionalistickém slohu. V lednu r. 2012 byla prohlášena kulturní památkou. Budova je nedaleko stanice metra A-Dejvická.

Obory

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Střední vzdělání s maturitou

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Sociální pedagogika 75-32-N/06

Vyšší odborné vzdělání

Informace o studiu

  • Obor vzdělání GYMNÁZIUM 79-41-K/41: Humanitní všeobecné vzdělávání ve čtyřletém oboru zakončeném maturitní zkouškou je na naší škole jako jediné v Praze zaměřeno na estetickou výchovu hudební, nebo výtvarnou. Je ideální pro ty uchazeče, kteří mají aktivní zájem o hudbu nebo výtvarné umění a zároveň chtějí získat kvalitní gymnaziální vzdělání umožňující pokračovat na vysokých školách nejen uměleckého typu. Tři hodiny hudební, nebo výtvarné výchovy týdně podle zaměření žáka, možnost rozšíření o volitelný seminář i nabídka hudebních či výtvarných nepovinných předmětů podněcuje tvořivost a rozvíjí nadání žáků. Kromě povinného anglického jazyka nabízíme jako 2. povinný cizí jazyk výběr z nabídky němčina, francouzština a španělština. Volitelné předměty si žáci vybírají od 3. ročníku: semináře literární, historický, filozofický, psychologický, přírodovědný, matematický, hudební, výtvarný, konverzace v cizím jazyce a jiné.

  • Obor vzdělání PEDAGOGICKÉ LYCEUM 78-42-M/03: Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko výchovné zaměření či tělesnou výchovu. V rámci specializace si od 2. ročníku volí jeden předmět z nabídky humanitní studia, hudební, výtvarná, tělesná, nebo dramatická výchova. Kromě povinného anglického jazyka nabízíme jako 2. povinný cizí jazyk výběr z nabídky němčina, francouzština a španělština. Ve 3. a 4. ročníku absolvují žáci dvoutýdenní praxi ve školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávání je také lyžařský a turistický kurz. Absolvent pedagogického lycea získá vědomosti a dovednosti, které mu umožní dobře se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia. Zdokonalí metody svého učení a práci s informačními zdroji, osvojí si principy a strategie řešení problémů a zdokonalí své komunikativní dovednosti.

  • Obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 75-31-M/01: Čtyřletý obor vzdělání je zakončený maturitní zkouškou. Pojetí studia umožňuje vysokou míru odborné připravenosti pro práci v rozmanitých předškolních a mimoškolních institucích. Zaměřujeme se na pedagogiku, psychologii, hudební, výtvarnou, tělesnou i dramatickou výchovu a pedagogickou praxi, která probíhá ve všech ročnících souvisle v rozsahu 2–4 týdny a ve 3. a 4. ročníku ještě jeden den každý týden. Žáci absolvují lyžařský, plavecký a sportovně turistický kurz. Povinným cizím jazykem je angličtina.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Španělština

Informace o přijímacím řízení

  • Obor vzdělání GYMNÁZIUM 79-41-K/41: Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky v rámci učiva základní školy (tzv. jednotná přijímací zkouška). Obsahem školní přijímací zkoušky je praktická zkouška buď z hudební, nebo výtvarné výchovy podle volby uchazeče.

  • Obor vzdělání PEDAGOGICKÉ LYCEUM 78-42-M/03: Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky v rámci učiva základní školy (tzv. jednotná přijímací zkouška).

  • Obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 75-31-M/01: Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky v rámci učiva základní školy (tzv. jednotná přijímací zkouška). Praktická školní přijímací zkouška zjišťuje, zda mají uchazeči potřebné hudební, výtvarné a pohybové schopnosti, předpoklady k výraznému mluvenému projevu a výslovnost bez závad.

Další informace o škole

Škola má jídelnu s bufetem, dvě tělocvičny, výtvarné ateliéry (tiskařský lis, hrnčířský kruh a keramickou pec), speciální učebny pro hudební výchovu (klavíry, audio a videotéka, Orffovo instrumentárium), dramatickou výchovu, tři počítačové učebny s připojením na internet, 4 nové učebny – Centra interaktivní výuky – vybavené nejmodernější IT technikou, interaktivní tabule a dataprojektory, hřiště a školní knihovnu se studovnou s více než 15 000 svazky a odbornými časopisy. Pro žáky organizujeme zahraniční vzdělávací zájezdy (Anglie, Španělsko, Francie, Německo, Itálie…).

Dny otevřených dveří

úterý 23. 11. 2021, středa 26. 1. 2022

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.