Obchodní akademie Hovorčovická

Obchodní akademie Hovorčovická

U Vinohradského hřbitova 3, 130 00, Praha 3
267 090 678 - sekretariát školy
Minulé události
Den otevřených dveří 07.12.2021 17:00 - 19:00
Den otevřených dveří 06.01.2022 17:00 - 19:00
Den otevřených dveří 08.02.2022 17:00 - 19:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Obchodní akademie Hovorčovická je veřejná škola (zřizovatelem je MHMP) s dlouholetou tradicí. Cílem vzdělávání u obou oborů Cestovní ruch a Obchodní akademie je připravit žáky nejen pro trh práce (i v rámci zemí EU), ale i ke studiu na vysokých, vyšších odborných a jazykových školách. Obchodní akademie Hovorčovická je Fakultní cvičnou školou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Spolupracujeme s Metropolitní univerzitou Praha, která pro naše žáky připravuje projektové dny.

Obory

Cestovní ruch 65-42-M/02

Střední vzdělání s maturitou

Obchodní akademie 63-41-M/02

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Vzdělávání je denní, obory vzdělání jsou čtyřleté a jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Ruština
  • Španělština

Informace o přijímacím řízení

Žáci jsou ke studiu přijímáni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky a podle kritérií stanovených ředitelem školy.

Další informace o škole

Ve škole jsou k dispozici odborné učebny s dataprojektory a počítači, učebna s interaktivní tabulí, odborné učebny pro cestovní ruch, volně přístupný internet, školní knihovna, kopírka pro potřeby žáků, dvě tělocvičny, hřiště, vlastní jídelna, bufet, nápojové automaty aj. Škola podle možností nabízí doučování. Mimoškolní aktivity: Klub mladého diváka, soutěže sportovní, ekonomické, literární, matematické, v psaní na PC, v cizojazyčné konverzaci, charitativní činnost, účast na výstavě Schola Pragensis.

Dny otevřených dveří

úterý 7. 12. 2021, čtvrtek 6. 1. 2022 a úterý 8. 2. 2022, vždy od 17:00 hodin

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.