Obchodní akademie Dušní

Obchodní akademie Dušní

Dušní 1083/7, 110 00, Praha 1
221 890 232 - M. Bendová, 221 890 233 - sekretariát
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 01.02.2022 17:00 - 19:00
Minulé události
Den otevřených dveří 06.12.2021 17:00 - 19:00
Den otevřených dveří 12.01.2022 17:00 - 19:00

Škola se nachází v historickém centru nedaleko Staroměstského náměstí. Nabízí 3 obory vzdělávání: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Informatika v ekonomice. Jednotlivým oborům odpovídají i odborné předměty, které se vyučují (např. účetnictví, ekonomika, počítačové systémy, aplikační software). Žáci mají možnost výběru z volitelných předmětů, např. marketing, fiktivní firma, a z cizích jazyků (druhý cizí jazyk - německý, ruský, španělský), ve vyšších ročnících mohou své jazykové znalosti zdokonalovat v rámci volitelné konverzace. Škola je zapojena do projektu e-twinning.

Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, odborné předměty se vyučují v počítačových učebnách a v multimediální učebně. Hodiny tělesné výchovy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně a posilovně.

Virtuální prohlídka školy

Obory

Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Střední vzdělání s maturitou

Obchodní akademie 63-41-M/02

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Studium je denní, čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina
  • Ruština
  • Španělština

Informace o přijímacím řízení

Škola otevírá:

  • dvě třídy pro obor vzdělání 63-41- M/02 Obchodní akademie - 60 žáků
  • dvě třídy pro obor vzdělání 78-42- M/02 Ekonomické lyceum - 60 žáků
  • jednu třídu pro obor vzdělání 18-20- M/01 Informační technologie (školní vzdělávací program Informatika v ekonomice) - 30 žáků

Přijímací zkouška probíhá formou Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 %.

Další informace o škole

V prvním ročníku mohou žáci absolvovat sportovně-turistický a adaptační kurz, ve druhém ročníku pohybově-relaxační kurz (zpravidla lyžařský kurz v Alpách), ve třetím ročníku několikadenní poznávací zájezd (zpravidla do zahraničí – Anglie, Španělsko). Pro žáky organizujeme různé přednášky, besedy a návštěvy výrobních podniků. Během školního roku se žáci účastní projektů a workshopů (Příběhy bezpráví, Jeden svět na školách, Živá knihovna, Mlhavá objektivita, Lidská práva) a exkurzí (Čapkova Strž, Terezín, Židovské Město, Poslanecká sněmovna, Senát, Národní divadlo, Veletržní palác).

Naši žáci se pravidelně účastní nejen soutěží v ekonomických, grafických a jiných odborných disciplínách (např. celorepubliková soutěž Má dáti-dal a Účetní tým, Bobřík informatiky, Wordprocessing, Logická olympiáda) a Veletrhu fiktivních firem, ale i soutěží a olympiád ve všeobecně vzdělávacích předmětech (olympiáda v českém jazyce, dějepisná a zeměpisná olympiáda, literární soutěže, konverzační a překladatelské soutěže). Během studia probíhají workshopy zaměřené na klima v třídním kolektivu, zvládání stresu a psychickou pohodu žáků.

Prezentace školy ke stažení ZDE.

Dny otevřených dveří

6.12. 2021, 12. 1. a 1. 2. 2022 vždy od 17 hod. Na webových stránkách školy je k dispozici virtuální prohlídka školy.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.