Malostranské gymnázium

Malostranské gymnázium

Josefská 7, 118 00 Praha 1
257 289 441 - I.Bečvářová, G. Kopečná - sekretariát školy
Minulé události
Den otevřených dveří 11.01.2022 14:00 - 18:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Čeká vás otevřená, vstřícná a kvalitně vybavená škola v historickém centru Prahy na Malé Straně. Tým učitelů zajišťuje nejen zajímavé vyučování, ale i mnoho dalších nadstavbových akcí, což vytváří velmi dobré předpoklady ke zvládnutí maturitní zkoušky a následných přijímacích zkoušek na jakoukoli vysokou školu. Bohatá je i škála volnočasových aktivit - působí zde úspěšný pěvecký sbor Josef, funguje horolezecký a šachový kroužek, pro žáky je k dispozici klub Malostraňák.

Obory

Gymnázium 79-41-K/81

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ

Informace o studiu

Studium je denní, osmileté. Na škole se jako první cizí jazyk vyučuje AJ, od sekundy si žáci volí druhý cizí jazyk (FJ, NJ, ŠJ), od kvinty pak volitelnou latinu nebo RJ). Od kvarty mohou žáci využívat pestrou paletu dalších volitelných předmětů.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Ruština
  • Španělština
  • Latina

Informace o přijímacím řízení

Škola využívá Jednotnou přijímací zkoušku od CERMATU.

Další informace o škole

Škola je velice dobře a moderně vybavena. K dispozici jsou odborné učebny, 3 počítačové učebny, laboratoř a ateliery. Každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Žáci mají k dispozici knihovnu se studovnou, pro volný čas odpočinkové koutky a kuchyňku. Pro sportovní vyžití slouží dvě tělocvičny, hřiště ve dvoře, lezecká stěna a boulder. Vyučování obohacují různé vzdělávací akce ( matematický kurz, přírodovědně-humanitní výjezdy, jazykové vzdělávací a výměnné pobyty), dále pak i sportovní akce (plavecké kurzy pro primány, lyžařské výcviky pro sekundány a kvintány, cyklistický kurz v kvartě nebo pronájem gymnastického sálu v Tyršově domě pro kvintány). Žáci mají ve škole k dispozici bufet, stravují se ve školní jídelně mimo budovu školy.

Dny otevřených dveří

úterý, 11.1.2022 od 14.00 do 18.00 hodin

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.