Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická

Křemencova 12, Praha 1, 116 28
222 924 444 - sekretariát
Minulé události
Den otevřených dveří 06.01.2022 14:00 - 18:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Masarykova střední škola chemická je školou s vysokou úrovní výuky prověřenou tradicí, reflektující požadavky vysokých škol i odborné praxe v moderně koncipovaných zaměřeních oboru Aplikovaná chemie, což zaručuje snadné a bezproblémové uplatnění absolventů na trhu práce.

Obory

Aplikovaná chemie 28-44-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Aplikovaná chemie

  • Klinická a toxikologická analýza
  • Syntéza a výroba léčiv
  • Forenzní analýza

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina

Informace o přijímacím řízení

Uchazeči budou přijímáni na základě jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky (60%), do hodnocení se zahrnuje průměrný prospěch na základní škole za poslední dvě klasifikační období (40%). Započítává se i účast a umístění na olympiádách. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Další informace o škole

Vybavení školy umožňuje žákům získat znalosti a dovednosti pro práci s nejmodernějšími přístroji a technologiemi. Kromě výuky se mohou studenti účastnit lyžařských kurzů v ČR i v zahraničí, sportovních kurzů, mezinárodních projektů, poznávacích zájezdů, odborných exkurzí, propagačních akcí, odborných praxí v ČR i v zahraničí.

Dny otevřených dveří

7.12. 2021(zrušen z důvodů epidemické situace) a 6. 1. 2022 14 – 18h

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.