META, o.p.s.

META, o.p.s.

Ječná 17, 120 00, Praha 2
775 418 258 - Anastasia Avdějeva - vedoucí služeb pro cizince
Vedení, služby a kurzy - Žerotínova 35, 130 00, Praha 3
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00

META, o.p.s.

Skrze odborné poradenství nabízíme podporu žákům s odlišným mateřským jazykem při výběru střední školy a profesního směřování. Dále informujeme o přijímacím řízení, pomáháme s podáním přihlášek na střední nebo i vysoké školy, facilitujeme při řešení problematických situací, které mohou ve škole nastat, zprostředkováváme kontakt s dalšími institucemi v oblasti vzdělání a v případě potřeby, můžeme nabídnout žákům s OMJ i doučování.

  • V rámci pedagogické sekce nabízíme také podporu školám a pedagogům v otázkách vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.
  • Nabízíme kurzy českého jazyka pro cizince a řadu volnočasových aktivit podporujících začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.