Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze

Belgická 67/25, 120 00, Praha 2 - Vinohrady
+420 777 712 642 - sekretariát
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 01.12.2021 14:00 - 18:00
Den otevřených dveří 25.01.2022 14:00 - 18:00

Lauderovy školy představují jedinečný vzdělávací projekt Židovské obce v Praze. Škola je určena všem, kdo mají zájem o kvalitní moderní výuku propojenou s židovskou tradicí a kulturou.

Základní škola vznikla v roce 1997, od roku 1999 existovalo čtyřleté gymnázium. Významným mezníkem se stal rok 2009, kdy byli přijati první studenti do primy osmiletého gymnázia a škola se rozšířila o mateřskou školu. V roce 2016 byla opět otevřena 6. třída – škola tedy nabízí i úplné základní vzdělání.

Gymnázium je svým zaměřením všeobecné. Cílem školy je poskytnout vzdělání v rámci evropské, české a židovské kultury. Škola je otevřena všem studentům s židovskými kořeny, případně i těm, kteří chtějí poznat židovskou kulturu a tradici formou volitelných seminářů. Třídy tvoří malé kolektivy a nabízejí osobní přístup.

Výuka probíhá podle osnov MŠMT pro gymnázia, učební plán je však přizpůsoben specifikům gymnázia, tedy výuce základů judaismu a hebrejštiny. V oblasti cizích jazyků škola, kromě povinného anglického a hebrejského jazyka, nabízí francouzštinu a němčinu. Gymnázium pořádá různé výlety, kulturní akce a vzdělávací projekty s židovskou tématikou.

Obory

Gymnázium 79-41-K/81

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Hebrejština

Informace o přijímacím řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 Ve školním roce 2022/2023 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou: a) písemné (dvě části): zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat) zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat) Délka testů: matematika 85 minut, český jazyk 70 minut. Mezi testy je přestávka. b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis "Proč právě naše škola?" (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů. Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku. Kritéria pro přijetí Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 35 %, M (stát) = 35 %, ústní pohovor (škola) = 30 %.

Další informace o škole

Jsme škola, kde si každý žák může najít své místo a kde získá podporu pro své vzdělání, v případě výjimečného nadání i v případě nutnosti pedagogické intervence. Snažíme se, aby žáci postupně přijímali zodpovědnost za své vlastní učení.

Studenti pravidelně pořádají pro své spolužáky i další pražské studenty konferenci, jejíž cílem je lépe porozumět problémům současné světa. V roli přednášejících se jí účastní přední osobnosti vědeckého, politického i společenského života. Škola, ve spolupráci se studenty, nabízí řadu aktivit rodičům i přátelům školy. Pravidelně se konají veřejné projektové dny, přednášky pro rodiče, společné oslavy židovských svátků.

Škola dále nabízí lyžařský výcvik sportovní pobyt v přírodě poznávací pobyt ve Francii poznávací pobyt v Izraeli poznávací zájezdy do německy mluvících zemí Studenti mají k dispozici moderně vybavenou počítačovou pracovnu knihovnu s odbornou literaturou i beletrií GIS laboratoř (Arc View 9.0), GPS systémy, velkoformátový plotter

Dny otevřených dveří

  1. prosince 2021 (14:00–18:00), 25. ledna 2022 (14:00–18:00)

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.