Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠ služeb

Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠ služeb

K Sídlišti 840, 140 00, Praha 4
241 090 231 - Mgr. Jana Zelenková - zástupkyně školy
j.kolarova@ksidlisti.cz - 241 090 231 - PaedDr. Jaroslava Kolářová - statutární zástupkyně školy
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 16.02.2022 17:00 - 19:00
Minulé události
Den otevřených dveří 12.01.2022 17:00 - 19:00

Zřizovatelem školy je Městská část Prahy 4 - střední škola je součástí složeného subjektu MŠ, ZŠ, SŠ. Nachází se v klidné části Prahy 4 s dobrou dopravní dostupností. Má statut fakultní školy. Prezentuje se poskytováním kvalitního vzdělávání.

Obory

Sociální činnost 75-41-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Škola poskytuje čtyřleté denní vzdělávaní zakončené maturitní zkouškou ve dvou oborech - Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost. Profilovými předměty na oboru VES je právo a veřejná správa a na oboru SOC psychologie, pedagogika a sociální péče.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Ruština
  • Španělština
  • Italština

Informace o přijímacím řízení

Hodnocení přijímacího řízení se skládá ze dvou částí: výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a z hodnocení tří průměrů na vysvědčení (pololetí a závěr osmé třídy a pololetí třídy deváté).

Další informace o škole

Třídy školy jsou vybaveny dataprojektory, velkoplošnou TV či interaktivní tabulí, jsou k dispozici 3 pracovny počítačů s připojením na internet a laboratoř IKT, 4 jazykové učebny, multifunkční mediální učebna, studentská knihovna s možností výpůjček, učebna praktické výuky, 2 tělocvičny a sportovní areál. Škola má vlastní jídelnu s možností výběru ze dvou jídel. Škola pořádá tuzemské i zahraniční zájezdy, lyžařský kurz, adaptační kurz a přijímací zkoušky nanečisto.

Dny otevřených dveří

    1. 2021, 12. 1. 2022, 16. 2. 2022, vždy od 17:00

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.