Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2

Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2

Ječná 27, 120 00, Praha 2
224 942 153 - kancelář školy
Telefon kancelář školy přepojí na ředitelku Maierovou nebo z.ř. Přibylovou
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
 • Individuální přístup ke každému žákovi
 • Škola rodinného typu – max. 12 žáků ve třídě
 • Rozšířená nabídka konzultací
 • Vzdělávání probíhá mluvenou formou jazyka
 • Výuka dvou cizích jazyků (AJ, NJ)
 • Škola v centru Prahy – vynikající dostupnost

Obory

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Informační služby 72-41-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Studium připravuje absolventy pro práci s informačními systémy. Absolvent umí pracovat s daty a s databázemi a využívat informací v nich obsažených. Ovládá běžné textové i tabulkové editory. Třídí a zpracovává informace, navrhuje webové stránky. Vytváří prezentace na zadané téma. Umí vyhotovovat běžné písemnosti v normalizované úpravě. Absolvent oboru Informační služby se uplatní zejména ve funkcích středních odborných pracovníků ve veřejné správě i v informačních střediscích, kulturních institucích a ve všech organizacích pracujících s informačními systémy. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí k dalšímu vzdělávání jak na vyšší odborné škole, tak i na školách vysokých. Škola nabízí mimopražským žákům ubytování v internátu.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Němčina

Informace o přijímacím řízení

Jednotné státní přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky formou testů. Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Další informace o škole

 • Moderní počítačové učebny
 • Výměnné pobyty v zahraničí
 • Lyžařský výcvik, cykloturistický pobyt
 • Workshopy zaměřené na osobní rozvoj
 • Podpora při hledání zaměstnání

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit individuálně kdykoliv po předchozí dohodě.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.