1. IT Gymnázium

1. IT Gymnázium

K Cihelně 129, 190 15 Praha - Satalice
+420 734 401 411 - Markéta Tuhá
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 27.01.2022 16:00 - 18:00
Den otevřených dveří 10.02.2022 16:00 - 18:00
Den otevřených dveří 17.02.2022 16:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 25.11.2021 16:00 - 18:00
Den otevřených dveří 02.12.2021 16:00 - 18:00
Den otevřených dveří 09.12.2021 16:00 - 18:00
Den otevřených dveří 13.01.2022 16:00 - 18:00

Jsme čtyřleté gymnázium představující novou formu gramotnosti. Jsme škola, kde se učí smysluplně a s největším akcentem na pochopení souvislostí a porozumění současnému světu. Jsme tým, který se nebojí tvořit své vlastní kurikulum a pravidelně ho obnovovat.

Obory

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

 • Učivo propojené napříč předměty
 • Kritické myšlení, rozvoj osobnosti a talentu, svoboda a osobní zodpovědnost
 • Komunikace, sociální dovednosti, týmová práce
 • Informační a informatická gramotnost, využití technologií ve výuce
 • Programování a praktické IT dovednosti
 • Angličtina jako běžná součást výuky
 • Kvalitní společenskovědní základ s důrazem na porozumění a diskuzi
 • Sportování a zdravý životní styl

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Španělština

Informace o přijímacím řízení

Cermat testům dáme váhu 60% (nutné mininum), naší školní zkoušce váhu 40%. Popis školní zkoušky: Uchazeči budou pozváni do školy na 8:30. Budou pracovat ve skupinách (pokud to Covid situace dovolí) a individuálně, součástí bude vyplnění dotazníku na našich školních laptopech a osobní pohovor s učiteli a ředitelkou školy. Cílem je navodit atmosféru běžného dne a přirozenou neformální cestou posoudit schopnosti a dovednosti uchazečů. Přijímáme 40 žáků. V loňském roce jsme posuzovali následující kritéria, která se osvědčila, proto je zohledníme i letos: Celkový počet bodů, které můžete získat, je 1001 bodů:

 • 200 bodů - celkové vystupování
 • 100 bodů - motivovanost ke studiu
 • 100 bodů - samostatnost
 • 100 bodů - komunikativnost
 • 100 bodů - základní uživatelské dovednosti
 • 100 bodů - kreativita a schopnost poradit si s neznámou věcí
 • 100 bodů - úroveň vyjadřování v psaném i mluveném projevu
 • 100 bodů - úroveň mluvené angličtiny
 • 100 bodů - osobní zájmy, studijní zájmy, celkový přístup k životu - aktivní/pasivní
 • 1 bod - "prospěl s vyznamenáním" v 1. pololetí 2020/2021

Další informace o škole

U nás se vždycky budeš moct zeptat: K čemu je mi to dobré? Jak to využiju? Proč se to učím? Ve škole trávíš většinu dne, chceme, aby ses tam cítil dobře. Pomůžeme ti najít tvůj osobitý styl a způsob práce, který ti vyhovuje. Naučíme tě nebát se improvizovat a mít chuť objevovat nové věci. Umožníme ti věnovat se předmětu, který tě baví, i když to nebude zrovna matematika. Budeme tě podporovat ve sportování.

Dny otevřených dveří

Informace na webu: https://www.itgymnazium.cz/opendays/

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.