Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Arabská 682/14, 160 00, Praha 6 - Vokovice
222 262 051 - studijní oddělení, 235 351 708 - kancelář školy
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 01.12.2021 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 05.01.2022 8:00 - 18:00

Obory

Gymnázium 79-41-K/41 - Humanitní vědy

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-K/41 - Programování

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-K/41 - Přírodní vědy

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Gymnázium Arabská - to je možnost výběru studia z 3 studijních oborů (Humanitní vědy, Přírodní vědy, Programování), 60letá tradice výuky programování a spolupráce s FEL ČVUT v Praze, statut fakultní školy Přírodovědecké fakulty UK v Praze, spolupráce s MFF UK Praha, odborný týden pro programátory na FIT ČVUT Praha, zařazení mezi partnerské školy Centra pro talentovanou mládež.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Ruština
 • Latina

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení je organizováno pro každé ze tří studijních zaměření zvlášť, uchazeči jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů.

Do prvního kola má žák možnost uvést na přihlášku dvě školy, pořadí nesouvisí s prioritou výběru. V případě výhradního zájmu o naši školu může žák uvést na přihlášku naši školu dvakrát, ale vždy jiné zaměření – odevzdává dvě shodně vyplněné přihlášky, vždy s originálním podpisem žáka, zákonného zástupce a ředitele školy, ze které se hlásí.

Písemné testy z matematiky a z jazyka českého a literatury Písemné testy budou připraveny společností CERMAT a mají prokázat předpoklady uchazeče pro studium na střední škole. Zahrnují didaktický test z matematiky a z českého jazyka a literatury. Povolenými pomůckami je pouze černá nebo modrá propisovací tužka a rýsovací potřeby (pravítko, pravoúhlý trojúhelník, úhloměr, kružítko, obyčejná tužka).

Termín písemných zkoušek:

   1. 2022
   1. 2022

Uchazečům, kteří budou dělat testy na naší škole, bude odeslána nejpozději 14 dní před konáním zkoušky písemná pozvánka s podrobnými informacemi a registračním kódem, pod kterým budou zveřejněny výsledky uchazeče. Pozvánka bude odeslána na adresu zákonného zástupce.

Podrobné informace o testech společnosti CERMAT (včetně ilustračních testů) najdete na webu www.cermat.cz, odkaz Jednotná přijímací zkouška.
Podrobnosti o přijímacím řízení budou na webu školy www.gyarab.cz.

Přípravné kurzy na písemné přijímací zkoušky Škola pořádá přípravné kurzy k písemným přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky. V kurzech vyučují pedagogové školy. Zájemci mohou navštěvovat jeden nebo oba kurzy. Každý kurz má osm lekcí. Do každého kurzu je zařazena „Písemná zkouška nanečisto“. Výuka začíná od 6. ledna 2022. V době celostátních prázdnin a jarních prázdnin Prahy 1 – Prahy 10 kurzy nebudou. Formulář přihlášky bude na webové stránce školy od Dne otevřených dveří 1. 12. 2021. Cena kurzu z jednoho předmětu je 1 000,- Kč.

Další informace o škole

Gymnázium Arabská – to jsou moderně vybavené učebny a laboratoře pro výuku všech předmětů, tři učebny výpočetní techniky a jedna mobilní aplikační učebna ICT, pracoviště 3D tisku, knihovna a studovna (s více než 16 tisíci knih a desítkami odborných časopisů, s celodenním provozem), keramická dílna, moderní komplex hřišť, atletický ovál, dvě tělocvičny, posilovna, studentský klub, kavárna, hudební zkušebny, fotokomora.

Gymnázium Arabská – to je kromě výuky standardních předmětů i možnost výběru zajímavých volitelných předmětů, výuka konverzace v cizích jazycích rodilými mluvčími, společné zajímavé akce s partnerskými středními školami v USA, Rakousku, Holandsku, Izraeli a Anglii, tematické studijní cesty, odborné kurzy, sportovní kurzy (voda, windsurfing, cyklistika, týmové hry), lyžařské kurzy, školní výlety, tradiční akce pořádané školou - adaptační kurz SEZNAMME SE!, Studentská odborná konference, Arabské Vánoce na ledě, Vánoční koncert, Česká mše vánoční u Salvátora, Vánoční turnaj v odbíjené, Den třídy a třídního učitele, Literární večery, Setkání s poezií, triatlon, zahradní slavnost, Arabské vysvědčení, Den osobností, slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Betlémské kapli, zájmové aktivity studentů - English Drama Club, hudební sbory a skupiny, sportovní týmy a další zájmová uskupení, studentské časopisy Naše noviny, Černobílý svět, Pod Lavicí, Arabesky, organizace celorepublikové soutěže ve 3D tisku, organizace charitativních akcí (Vánoční bazar pro hospic Cesta domů a Domov sv. Karla Boromejského, adopce na dálku), neustálá modernizace budovy a vybavení školy, výborná spolupráce s rodiči žáků - podpora aktivit školy Společností přátel GA, podpora zřizovatele formou grantů,… … to je ARABSKÁ, škola možností …

Dny otevřených dveří

1.12. 2021, 5. 1. 2022

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.