Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ

Komenského náměstí 400/9, Praha 3, 130 00
221 434 701 - Renata Zazvonilová - sekretariát
221 434 711 - vrátnice
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 25.11.2021 17:00 - 18:00
Den otevřených dveří 20.01.2022 8:00 - 18:00

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy je moderní a flexibilní instituce, reagující na podněty a trendy podobných škol a vzdělávacích zařízení v Evropě. Její historie sahá až do roku 1950, kdy z potřeby vytvořit komplexní řešení výuky na hudebních školách, vznikla ve Voršilské ulici Vzorová hudební škola hlavního města Prahy. Současný význam studia dokazují nejen výsledky úspěšnosti absolventů, ale i řada hudebních domácích, nebo mezinárodních projektů.

Nejmladší generace žáků – umělců, začíná poznávat své hudební nástroje a hudební teorii v souvislostech zpravidla v šesti letech. Navštěvují školu ve svém volném čase a mají ve svých starších kolezích studujících na gymnáziu inspirující vzory. Společně vystupují na koncertech a reprezentují školu, na kterou jsou hrdí.

Studenti osmiletého gymnázia mají vedle plného gymnaziálního studia také prestižní hudební vzdělání. Individuální přístup hudebních pedagogů a odborné vedení v předmětech všeobecných je devizou školy, kde v jedné třídě studuje maximálně 18 až 20 žáků. Vztahy mezi studenty a pedagogy jsou odrazem přátelské a kreativní atmosféry. Přijďte navštívit naši školu a její studenty při dnech otevřených dveří, nebo na některém z koncertů v Sále Martinů, Obecním domě, nebo Rudolfinu.

Obory

Gymnázium 79-41-K/81

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ

Informace o studiu

Posláním tohoto typu studia je poskytování plnohodnotného gymnaziálního vzdělání a hlubšího hudebního vzdělání v praktické – individuální formě a hudebně teoretické formě pro budoucí vysokoškoláky nejrůznějšího profesního zaměření. Vysokou úroveň hudební výuky dokazují vynikající výsledky studentů v národních i mezinárodních soutěžích a bezkonkurenční počty absolventů mezi špičkovými profesionálními hudebníky a hudebními amatéry. Tím získala škola pověst jedné z nejúspěšnějších škol s uměleckým zaměřením v ČR.

Vysokou úroveň všeobecných vědomostí prokazují naši absolventi také v oborech přírodovědných a humanitních, mnozí studují i více vysokých škol různých oborů. Výuka ve všech ročnících probíhá vždy ve dvou paralelních třídách (pouze administrativně rozdělených) se shodným Školním vzdělávacím programem (ŠVP). Povinně se vyučuje anglický jazyk a od 3. ročníku (tercie) také německý jazyk.

V druhém stupni studia - od kvinty do oktávy - si mohou studenti volit z nabídky volitelných, povinně volitelných i nepovinných předmětů – s ohledem na své budoucí zaměření (hlubší rozvoj výuky hudebních dovedností a znalostí nebo humanitních vědomostí příp. přírodovědných znalostí).

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina

Informace o přijímacím řízení

V jednotlivých částech přijímacího řízení získávají uchazeči tzv. kredity. Výsledné pořadí se sestavuje podle celkového součtu získaných kreditů od největšího k nejmenšímu.

Maximální počet kreditů

  • Průměrný prospěch v I. pololetí 5. ročníku ZŠ 30
  • Jednotný písemný test z českého jazyka 300
  • Jednotný písemný test z matematiky 300
  • Písemný test z hudební teorie 70
  • Hodnocení vhodných hudebních schopností, tj. „ověření talentu“ 300
  • Celkem 1000

Ověření talentu hodnotí komise složená z pedagogů různých hudebních oborů a zástupců ředitele Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Každý člen komise hodnotí každého uchazeče s výjimkou těch, které případně sám ke zkoušce připravoval. Z hodnocení členů komise se vypočítává aritmetický průměr a z něj se určuje procentuální úspěšnost uchazeče.

Další informace o škole

Škola je vybavena moderním způsobem, Vedle počítačové učebny, odborných učeben (chemie, fyzika, biologie a pod.) také rehabilitačním bazénem a relaxační posilovnou. Škola vlastní sbírku hudebních nástrojů, které za půjčuje studentům k výuce.

Dny otevřených dveří

    1. 2021 a 20. 1. 2022

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.