Gymnázium Christiana Dopplera

Gymnázium Christiana Dopplera

Zborovská 621/45, 150 00, Praha 5 - Malá Strana
226 294 500 - sekretariát
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří - online 30.11.2021 17:00 - 19:00
Den otevřených dveří 06.01.2022 8:00 - 18:00

Gymnázium Christiana Dopplera je škola s dlouholetou tradicí. Byla založena již v roce 1953. Za tu dobu stihla vystřídat hned několik názvů, dokud jí v roce 1999 nebyl propůjčen čestný název Gymnázium Christiana Dopplera za dlouholeté výborné výsledky zejména v matematických a fyzikálních soutěžích.

Virtuální průvodce po budově

Představení školy v době covidové

Obory

Gymnázium 79-41-K/41 - Per partes ad astra

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-K/81 - Cizí jazyky - brána do světa

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ

Gymnázium 79-41-K/81 - Myslím, tedy jsem

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ

Informace o studiu

Gymnázium Christiana Dopplera se dlouhodobě zaměřuje na kvalitní výuku matematiky a fyziky a rozšířené studium jazyků. Odpovídá tomu také charakter studijních oborů. Nabízíme osmileté studium se zaměřením na živé jazyky a poté osmi a čtyř leté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky. Gymnázium je fakultní školou Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké fakulty UK. Spolupracujeme však i s dalšími vysokými školami a institucemi, jako jsou AV ČR, ČVUT a PedF UK.

Na naší škole vyučují 3 rodilí mluvčí. Anglický, německý a francouzský. Je u nás také možnost studia ruštiny. Žákům umožňujeme skládat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE, CAE (z angličtiny), DSD I., DSD II. (z němčiny) a DELF (z francouzštiny). Každý školní rok se otevírá asi 25 volitelných seminářů s nejrůznějším zaměřením od společenských věd po deskriptivní geometrii. Studenti naší školy se pravidelně umisťují na prvních příčkách celostátních kol soutěží jako Fyzikální náboj, Pangea, MASO a mnoha dalších.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Ruština

Informace o přijímacím řízení

Při přijímacím řízení využijeme výsledky „Jednotné přijímací zkoušky 2022“, kterou vytváří a organizuje CERMAT. Uchazeč o studium tak absolvuje didaktický test z českého jazyka a literatury a dále test z matematiky.

Další informace o škole

Naše škola nabízí řadu školních a mimoškolních aktivit. Jedná se např. o Klub mladých diváků, pěvecký sbor, ultimate frisbee team, každoroční volejbalový turnaj a další. Budova školy prošla v minulých letech rekonstrukcí, nyní má novou fasádu a vybavení. Každá třída má vlastní projektor, plátno a soundsystém. Ve škole jsou odborné učebny jazyků, posluchárna, tělocvična a fit centrum, aula, biologicko-chemická laboratoř a výtvarná dílna. Samozřejmostí je wifi připojení pro všechny studenty.

Dny otevřených dveří

    1. 2021 - online; 6. 1. 2022

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.