Evangelická akademie - VOŠ sociální práce a SOŠ

Evangelická akademie - VOŠ sociální práce a SOŠ

Hrusická 2537/7, 14100, Praha 4
272 761 625 - Bc. Hana Machová, studijní referentka
studijni@eapraha.cz - Bc. Hana Machová, studijní referentka
Minulé události
Den otevřených dveří 02.12.2021 14:00 - 18:00
Den otevřených dveří 19.01.2022 14:00 - 18:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Evangelická akademie Praha je i v současné době škola, která se nejen snaží naplňovat křesťanské hodnoty, ale také profesionálně připravuje své absolventy všech oborů k tomu, aby dokázali získané znalosti a dovednosti využít ve své profesi ať už ve školství jako asistenti pedagoga, volnočasoví pedagogové, pracovníci v sociálních službách nebo při dalším studiu na vysoké škole – nejčastěji v oborech speciální a sociální pedagogika, sociální práce nebo psychologie. V nynější složité době prokazují žáci naší školy své kvality aktivním zapojením při doučování v distanční výuce, plněním pracovní povinnosti nebo dobrovolnickou činností v řadě sociálních služeb.

Obory

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Střední vzdělání s maturitou

Sociální činnost 75-41-M/01

Střední vzdělání s maturitou - Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství

Sociální činnost 75-41-M/01 - kombinované

Střední vzdělání s maturitou - Sociální činnost v prostředí etnických minorit - Vhodné pro dospělé se základním vzděláním.

Sociální práce 75-32-N/01

Vyšší odborné vzdělání

Sociální práce 75-32-N/01 - dálkové

Vyšší odborné vzdělání

Sociální práce 75-32-N/01 - kombinované

Vyšší odborné vzdělání

Sociální práce 75-32-N/01 - kombinované

Vyšší odborné vzdělání

Informace o studiu

V denní formě vzdělávání jsou žáci v oboru Sociální činnost připraveni pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem.
Dálková forma vzdělávání je s větším důrazem na všeobecnou složku vzdělání a je otevřena všem uchazečům v projektu tzv. Druhé šance, kde si mohou doplnit středoškolské vzdělání dospělí, kteří z různých důvodů předčasně opustili vzdělávací systém.
Studijní obor Pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu. Své uplatnění najdou také ti, kteří chtějí hned po ukončení střední školy pracovat jako asistenti pedagoga ve školách nebo jako pedagogové volného času.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina
  • Znaková řeč

Informace o přijímacím řízení

Do oborů v denní formě vzdělávání se konají jednotné příjímací zkoušky (státní) a motivační pohovor (školní). Součástí kritérií je i školní prospěch během posledních dvou ročníků ZŠ, zájmové aktivity ve škole i mimo ni a nutní podmínka je dobrý zdravotní stav pro budoucí práci s lidmi.

Další informace o škole

Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben standardně vybavených audio a videotechnikou jsou pro jednotlivé třídy ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie a supervizí, výpočetní techniky a odborná knihovna, která obsahuje více než 9 000 svazků odborné literatury, mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky, část knih pořízených v posledních letech byla financovaná z prostředků OPPA a dalších projektů školy. Počítače propojené do sítě a s připojením k internetu mají ve všech kabinetech a třídách učitelé školy, a proto je možné používat systém e-třídních knih. Škola má nové webové stránky. Průběžně probíhá obměna zázemí IT.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří v prezenční formě proběhnou v termínech: 2. prosince 2021 a 19. ledna 2022 vždy od 14:00 do 18:00. Školou provádí dvojice studentů, v 16:00 je setkání s vedením školy. Online setkání se zástupci školy plánujeme v lednu a únoru 2022 (aktuální informace na stránkách školy: www.eapraha.cz)

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.