Českoslovanská akademie obchodní

Českoslovanská akademie obchodní

Resslova 1940/5. Praha 2 - Nové Město, 120 00
224 922 228 - sekretariát
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 02.02.2022 15:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 08.12.2021 15:00 - 18:00

Českoslovanská akademie obchodní patří mezi nejstarší obchodní akademie s českým vyučovacím jazykem na našem území. ČAO však není jen bohatá historie, v současnosti se svým technickým vybavením, přístupem k výuce a aktivitami se právem řadí mezi moderní střední odborné školy. ČAO je fakultní školou Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Právnické fakulty UK Praha.

Informace o studiu

Výuka denního studia je organizovaná dle školského zákona pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu, a to v průběhu celého školního roku. V rámci této formy studia nabízí naše škola ve dvou oborech tři školní vzdělávací programy: Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce, Podnikatelský management a Management v reklamě a umění.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina
  • Ruština
  • Španělština

Informace o přijímacím řízení

Veškeré informace o přijímacím řízení najdou zájemci od studium na webových stránkách školy: www.cao.cz

Další informace o škole

  • Akce školy - adaptační, sportovně-turistický a lyžařský kurz, zájezdy, ples, znalostní soutěže, besedy s odborníky, exkurze, návštěvy kulturních akcí atd.
  • Vybavenost školy - 5 počítačových učeben, vysokorychlostní internet, mobilní počítačová učebna, instalace MS Office (nejnovější verze) pro žáky doma zdarma, Wi-Fi technika pro multimediální prezentace v každé učebně, tělocvična, školní hřiště, knihovna, kopírka pro žáky, bufet, pítka na filtrovanou vodu, elektronická komunikace.
  • Partnerská spolupráce - VŠE v Praze, Právnická fakulta UK, Jazyková škola HMP, Interiér Říčany, Český institut interních auditorů atd.

Dny otevřených dveří

První termín: středa 8. 12. 2021 15:00 - 18:00 h, druhý termín: středa 2.2. 2022 15:00 - 18:00 h, dny otevřených dveří budou realizovány podle aktuální epidemiologické situace.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.