ART ECON - SŠ a VOŠ Praha, s.r.o.

ART ECON - SŠ a VOŠ Praha, s.r.o.

Nad Rokoskou 111/7, 182 00, Praha 8 - Libeň
+420 725 196 038 - sekretariát
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 09.02.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 28.11.2021 8:00 - 18:00

ART ECON je kvalitní střední škola, která se soustředí na propojení umění a ekonomiky, teorie a praxe a komplexní rozvoj člověka prostřednictvím moderně sestavených vzdělávacích programů. Naším cílem je rozvíjet studenty akademicky, umělecky, sportovně a společensky tak, že školu opouští jako nezávislí, zodpovědní a tvořiví mladí lidé s celoživotním zájmem o umění a ekonomiku a trvalou schopností učit se. Věříme, že tyto schopnosti a vlastnosti připraví naše studenty tak, aby usilovali o další vzdělávací cíle a umožní jim, aby přispěly k prospěchu společnosti jako celku. Posláním školy ART ECON je připravit studenty na úspěšnou profesní dráhu v neustále se měnícím světě a poskytovat jim doprovodné nadstandardní mimoškolní služby v příjemném prostředí.

Obory

Grafický design 82-41-M/05

Střední vzdělání s maturitou

Obchodní akademie 63-41-M/02

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Pomáháme studentům objevit a rozvíjet své jedinečné schopnosti a talent prostřednictvím studijních programů s vysokými standardy, které kombinují kritické myšlení a celostní přístup k učení s moderními technologiemi a dovednostmi žádanými v dnešní době. Naším cílem není úspěšně složená maturitní zkouška, ale student, který ve svém životě vykonává své povolání s láskou a zároveň je za něj náležitě finančně ohodnocen, tak aby si mohl plnit své životní sny. Proto rádi dále sledujeme úspěchy svých studentů!

V současné době nabízíme studium uměleckých oborů Fotografie v reklamní praxi, Herní grafika, Grafika médií, Design televizní tvorby a ekonomických oborů Obchodní akademie a Sportovní management. Umělecké a ekonomické studijní obory probíhají v denní formě vzdělávání a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Během studia je kladen velký důraz na získávání praktických zkušeností. Součástí výuky jsou jazykové a tematicky zaměřené pobytové zájezdy do zahraničí. Škola je zapojena do programu Erasmus University Charter, který umožňuje studentům vykonávat stáže a studijní pobyty v zahraničí.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Němčina
 • Ruština

Informace o přijímacím řízení

Umělecké obory:

 • První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou bude probíhat ve dnech 10. – 11. ledna 2022.
 • Kritéria přijímacího řízení:
 1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2022.
 2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 3. Úspěšné vykonání talentové zkoušky. Zadání talentové zkoušky bude zveřejněno do 31. 10. 2021. Zároveň uchazeč o studium donese v den zkoušky 7-8 domácích prací (dle oboru) ke konzultaci – zadání prací bude součástí vyhlášení přijímacího řízení.
 4. Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.

Ekonomické obory:

 • První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání s jednotnou přijímací zkouškou bude probíhat v měsíci duben 2022.
 • Kritéria přijímacího řízení: Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky:
 1. jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
 2. jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Další informace o škole

Škola je vybavena 2 výtvarnými ateliéry, fotoateliérem, fotokomorou, tiskařskou dílnou, učebnou pro výuku písemné a elektronické komunikace, účetně-ekonomickou učebnou a 5 učebnami výpočetní techniky. Výuka je zabezpečena stálým pedagogickým sborem a externisty z řad vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe. Součástí školních akcí jsou adaptační kurz, plenér, maturitní ples, zkoušky Cambridge, projektové dny, florbalové, fotbalové, hokejbalové, basketbalové a jiné sportovní či soutěžní turnaje.

Dny otevřených dveří

  1. 2021, 9. 2. 2022

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.