Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

Nad Alejí 1952, 162 00, Praha 6
235 010 160 - ústředna školy
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří - online 24.11.2021 16:00 - 19:00
Den otevřených dveří 12.01.2022 17:00 - 19:00

Gymnázium Nad Alejí vzniklo v roce 1984. Škola vychází z tradic modelu náročné střední školy, ale je otevřená novým věcem a zohledňuje potřeby studentů. Vysoká úroveň vzdělání je dána především kvalitním pedagogickým zázemím. Vyučující dbají na zvyšování své odbornosti a spolupracují s nejrůznějšími profesními organizacemi, s nakladatelstvími a s vysokými školami v roli fakultních učitelů. Ve škole vyučují rodilí mluvčí z anglicky mluvících zemí, jejich podíl na výuce angličtiny se postupně zvyšuje a v nejvyšších ročnících tvoří 100%.

Obory

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-K/81

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ

Informace o studiu

Škola vzdělává studenty ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“. Jeho základem je příprava na všechny typy vysokých škol. Součástí školního kurikula je příprava na Cambridgeské jazykové zkoušky, a to až do stupně CPE. Naše škola se také snaží rozvíjet samostatné tvůrčí a kritické myšlení tak, aby si každý náš student našel svoji roli ve svém budoucím životě. Studenti osmiletého studia si volí od primy druhý cizí jazyk z nabídky: německý, francouzský a španělský jazyk. Studenti čtyřletého studia mají druhý cizí jazyk z téže nabídky – střídá se po ročnících. V předposledním ročníku si studenti začínají volit předměty ze širokého spektra seminářů. V posledním ročníku se část výuky realizuje blokově: studenti si vybírají dle svého zaměření humanitní, technický, přírodovědný, či ekonomický blok. Kromě toho si volí další 3 - 4 semináře dle své budoucí orientace.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Španělština

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení vychází z platné legislativy. Osmileté studium: jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky + prospěch ze základní školy. Čtyřleté studium: jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky + školní zkouška z anglického jazyka + prospěch ze základní školy + úspěšná účast v předmětových soutěžích.

Další informace o škole

Kvalitní vybavení odborných učeben českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, základů společenských věd, jazyků, fyziky, chemie, biologie, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Laboratoře fyziky, chemie a biologie. Velká a malá tělocvična, posilovna s boulderovou stěnou, víceúčelové školní hřiště. Jazykové, sportovní, lyžařské kyrzy, poznávací a výměnné zájezdy. Vodácké výlety. Projekty (Miminko nanečisto, DoFe, …). Kroužky (sportovní, výtvarné, dramatické, školní sbor, anglická depatní liga, genetický kr., včelařský kr.). Celoškolní akce (volejbalový a basketbalový turnaj, akademie, maturitní ples).

Dny otevřených dveří

24.11.2021 od 16.00 do 19.00 - online; 12.1.2022 od 17.00 do 19.00 - prezenčně (prozatímní předpoklad)

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.